Zangpedagoge

Gediplomeerd zangpedagoge

Stemvorming voor koren; Coaching voor groepen

Cora heeft zich gespecialiseerd in het geven van Stemvorming aan koren en andere groepen. Zo is er een groep docenten van het NME, die met haar heeft gewerkt aan het optimaal gebruik van de (spreek-)stem in lastige ruimtes, of zelfs buiten.
Ook heeft zij ruime ervaring in het geven van Stemvorming aan koren in heel Zuid-Holland. Vele koren, waaronder talrijke kerkelijke koren, hebben van haar zinnige tips gekregen, en flink geoefend op o.a. articulatie, vreemde talen, klinkervorming, legato zingen, dynamiek toepassen, langer op één adem zingen, een mooie hoogte, een volle laagte, en algemener: met minder moeite en met meer plezier zingen om het aldus langer vol te kunnen houden.
Na afloop van de serie lessen kan de dirigent (of –e) een overzicht van de aandachtspunten en/of van de gebruikte lesstof krijgen.

Zanglessen individueel

Cora heeft sinds 1996 ervaring in het geven van individuele zanglessen, zowel ‘live’ als online. Hiervoor werkt zij met:
– Skype;
– Zoom;
– WhatsApp;
– en Teams.
Volwassenen, tieners en jongvolwassenen kunnen bij Cora aankloppen als zij op zoek zijn naar zang-coaching. Met haar ruime ervaring en zeer gevarieerd aanbod van methodes en werkwijzen, kan er altijd een passende manier gevonden worden om aan de zangstem te werken, of ter ondersteuning bij het ontwikkelen van de spreekstem.
Dit kan met repertoire-opbouw (ook koor-repertoire); etude-oefening; klinkervorming; noten leren lezen; vreemde talen zingen; veel losse speel-dictee-achtige zanglijntjes; of met adem- en ontspannings-oefeningen. Met Wereldmuziek heeft ze ruime ervaring, en ook uit de ASB (Adem, Stem en Boventonen) opleiding heeft zij een vaatje om uit te tappen met fijne manieren om bewuster van de adem te worden, en zo een groter volume op te bouwen zonder te forceren.
Daarnaast heeft zij zich bekwaamd in het zingen van improvisaties, dus dat kan ook een element in de lessen zijn, indien men een grotere vrijheid wenst te ontwikkelen, of als de zangleerling al creatief actief is en stimulans wil bij het zelf teksten, melodie-lijnen en/of arrangementen schrijven.

Zanglessen in de vorm van duo-lessen

De genoemde elementen van een individuele zangles kunnen voor een aantrekkelijke prijs ook geleerd worden in een zgn. duo-les, waarbij men als extra tevens het samenklinken en samenzingen gaat verfijnen.

Tarieven Stemvorming en Zanglessen voor 2023

  • Privéles:                    € 36,– per uur / € 27,– voor ¾ u
  • Jongeren (< 21 jaar)  € 30,– per uur / € 22,50 voor ¾ u
  • Groepsles:                                  € 46–  per uur
  • Stemvorming / Grotere groepen:  € 63,–  per uur

Prijzen voor maandag t/m vrijdag. Bij prive-les geldt: minimaal een half uur. Per persoon betaalt men voor duoles € 23,– voor een uur les, en € 11,50 voor een half uur. Overige voorwaarden op aanvraag.

VAR-verklaring

Cora beschikt over een VAR-verklaring voor haar werkzaamheden, dus u hoeft geen afdrachten belastingen en sociale lasten te regelen.